Hidradenitis Nedir?

Hidradenitis Nedir?

Hidradenitis Nedir? HS Hastalığı tedavisi, güncel izahat, geniş informasyon, yeni tedavisi, son tedavi şekilleri, köpek memesi hastalığı, ter bezi iltihabı tedavisi nedir?

Hidradenitis süpürativa hastalığı tekrarlayan apseler, sinüsler ve skarlar ile karakterize apokrin glandların kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Yaşam standardını mühim derecede etkileyen hastalık, çoğunlukla aksilla, kasıklar, perineal ve perianal bölgeleri meblağ. HS Hastalığı

Hidradenitis süpürativa hastalığı Etiyolojisi tam olarak açıklanamamasına karşın, primer patolojinin foliküler oklüzyon olduğu düşünülmektedir. Hidradenitis süpürativa hastalığı tedavisi oldukça zor olsa gerek ve medikal tedavi, hafifçe ve orta dereceli hastalık için tercih edilirken daha şiddetli hastalık için cerrahi tedaviler seçilir. Medikal tedavi seçenekleri içinde sistemik ve topikal antibiyotikler, intralezyonel steroid enjeksiyonu, sistemik retinoidler ve hormonal tedavi yer verilmiştir. HS Hastalığı

Hidradenitis Nedir?Hidradenitis süpürativa hastalığı. Cerrahi tedavide ise drenajdan köktencilik eksizyona kadar değişen bir yelpazede tedavi seçeneği vardır ve hastaya bakılırsa seçim gerektirir. Tedavi seçeneği ne olursa olsun hastalıkta nüks görülmesi en mühim morbidite sebebidir. HS Hastalığı

Deride ekrin, apokrin ve sebaseöz bez adında olan üç ayrı tip bez vardır. Sekresyonu temelde su ve elektrolitten oluşan ekrin bezler (ter bezi) bir kanal aracılığı ile direkt cilt yüzeyine açılırlar. Bu bezler derhal tüm vücut derisinde bulunur. Sebaseöz bezler, kıl foliküllerinin yakınına yerleşmiş mikroskopik bezler olup kıl foliküllerine açılırlar ve sebum adında olan yağlı/mumsu bir sekresyonları vardır. HS Hastalığı

Apokrin bezler de kıl folikülü distaline bir kanal arcılığı ile açılırlar. Yağ içerikli terden oluşan sekresyon ciltteki bakterilerce parçalanır ve koku oluşur. Apokrin bezler daha ziyade koltuk altı, genitoanal bölge ve meme areolasında vardır. HS Hastalığı

Hidradenitis süppürativa (HS) apokrin karakterde olan ter bezlerinin kronik bir infeksiyonudur ve reküren apseler, sinus traktları ve skarlaşma ile kendini gösterir. Hidradenitis süppürativa latince kökenli hidros (ter) ve aden (bez) kelimelerinden türetilmiştir. En sık koltuk altı, kasık ve anal bölgede ortaya çıkar. ABD’de genel nüfusun % 1-2’sinde görülebilen bu hastalığın hanımefendilerin % 4’ünde ortaya çıkmış olduğu da bildirilmiştir HS Hastalığı

Hidradenitis Süpürativa Tedavisi

https://www.hidrozadenit.com/kullanici-yorumlari

Hidradenitis Süpürativa Kurtulanlar

https://www.hidrozadenit.com/kullanici-yorumlari

Hidradenitis Süpürativa Forum ve Yorumlar.

Related Articles