HS Hastalığı Kesin Tedavisi

Hidradenitis Suppurativa 2000/2022

img

Köpek Memesi Hastalığı

/
/
/
752 Views

Ter bezleri iltihabı, Köpek Memesi Hastalığı Nedir?

Ter bezleri iltihabı tedavisi, tekrarlayan apseler, sinüsler ve skarlar ile karakterize apokrin glandların kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Yaşam standardını mühim derecede etkileyen hastalık, çoğunlukla aksilla, kasıklar, perineal ve perianal bölgeleri meblağ. Ter bezleri iltihabı tedavisi

Köpek Memesi Etiyolojisi tam olarak açıklanamamasına karşın, primer patolojinin foliküler oklüzyon olduğu düşünülmektedir. Hidradenitis süpürativa hastalığı tedavisi oldukça zor olsa gerek ve medikal tedavi, hafifçe ve orta dereceli hastalık için tercih edilirken daha şiddetli hastalık için cerrahi tedaviler seçilir. Medikal tedavi seçenekleri içinde sistemik ve topikal antibiyotikler, intralezyonel steroid enjeksiyonu, sistemik retinoidler ve hormonal tedavi yer almıştır. Ter bezleri iltihabı tedavisi

Hidradenitis süpürativa hastalığı. Cerrahi tedavide ise drenajdan köktencilik eksizyona kadar değişen bir yelpazede tedavi seçeneği vardır ve hastaya bakılırsa seçim gerektirir. Tedavi seçeneği ne olursa olsun hastalıkta nüks görülmesi en mühim morbidite sebebidir. Ter bezleri iltihabı tedavisi

Ter bezleri iltihabı tedavisiDeride ekrin, apokrin ve sebaseöz bez isminde olan üç ayrı tip bez vardır. Sekresyonu temelde su ve elektrolitten oluşan ekrin bezler (ter bezi) bir kanal aracılığı ile direkt cilt yüzeyine açılırlar. Bu bezler derhal tüm vücut derisinde bulunur. Sebaseöz bezler, kıl foliküllerinin yakınına yerleşmiş mikroskopik bezler olup kıl foliküllerine açılırlar ve sebum isminde olan yağlı/mumsu bir sekresyonları vardır.Ter bezleri iltihabı tedavisi

Köpek Memesi Hastalığı Apokrin bezler de kıl folikülü distaline bir kanal arcılığı ile açılırlar. Yağ içerikli terden oluşan sekresyon ciltteki bakterilerce parçalanır ve koku oluşur. Apokrin bezler daha ziyade koltuk altı, genitoanal bölge ve meme areolasında vardır. Ter bezleri iltihabı tedavisi

Hidradenitis süppürativa (HS) apokrin karakterde olan ter bezlerinin kronik bir infeksiyonudur ve reküren apseler, sinus traktları ve skarlaşma ile kendini gösterir. Hidradenitis süppürativa latince kökenli hidros (ter) ve aden (bez) kelimelerinden türetilmiştir. En sık koltuk altı, kasık ve anal bölgede ortaya çıkar. ABD’de genel nüfusun % 1-2’sinde görülebilen bu hastalığın hanımefendilerin % 4’ünde ortaya çıkmış olduğu da bildirilmiştir Ter bezleri iltihabı tedavisi

HS Hastalığı Tedavisi

Köpek Memesi Tedavisi

Hastalıktan Kurtulanlar

KURTULANLAR

Forum ve Yorumlar.

Forum Yorumlar

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar